Behrn Fastigheter

Sedan 1907 har vi förvaltat, renoverat, köpt, byggt och utvecklat fastigheter och vårt fastighetsbestånd. Och resultatet av vårt arbete gör oss stolta. Fastigheter - alla med sin egen historia, men med samma gemensamma mål - att vara till nytta för människor och företag. Här kan du läsa lite mer (klicka på bilden) om alla de fastigheter som vi förvaltar för din skull.