Bertil Waldéns gata 1

Det Hamiltonska huset är det största och vackraste i Wadköping. Ett borgerligt bostadshus från 1844 som föll offer för södersaneringen på 60-talet men som får leva kvar genom flytten till nuvarande plats. Ursprungligen byggdes huset på Näbbtorgsgatan 16 där Fokushuset står idag.

Fastigheten speglar ett förmöget bostadshus under den epok då man sneglade på antika arkitekturideal med t ex tempelkrön och stora fönsterytor som skulle ge luft och ljus.  Namnet har det fått från en av husets ägare, Hugo Jacob Hamilton med titeln överste.
Överste Hamilton är mannen bakom Överstebrännvin och än idag görs brännvinet enligt hans recept.

Hamiltonska huset utgörs idag av sex stycken bostadslägenheter, mitt i Wadköping med stadsparken som närmsta granne.