Fredsgatan 27

Den här fastigheten uppfördes 1964 och finns i centralt norr om Svartån, mellan Örebro slott och Universitetssjukhuset. Huset har under åren moderniserats och rymmer idag kontorslokaler. Det är kort gångavstånd till Resecentrum där tåg och buss strålar samman.