Vasatorget 5-6 – Västra Bangatan 11

Fastigheten uppfördes 1963 och har sedan dess renoverats och moderniserats. Många tidstypiska särdrag i form av material och detaljer är bevarade.  Fastigheten utgörs av ett höghus och två låghusdelar med gångavstånd till Resecentrum och de centrala delarna i Örebro. I huset finns affärer, kontor och lägenheter, de flesta med balkong åt söder eller väster. Den stora Karl Johansparken med grönytor breder ut sig alldeles i närheten. Garaget finns i källaren.