Olaigatan 22

Denna fastighet från 1932 är en mycket påkostad och välbevarad byggnad i en balanserad blandning av 20-talsklassicism och funktionalism. Byggnaden har ett högrest koppartak med ursprungliga takkupor. Mycket karaktäristiskt är dess dämpade, strama, lågmälda och slutna framtoning. Det var företagets grundare Johan Behrn som lät bygga huset som sin privatbostad. Fastigheten har senare ändrats om till ett flerfamiljshus.