Södermalmsplan 5

Södermalmsplan utgör den södra infarten till Örebro stad och är ett strategiskt läge mittemellan Centrum och Gustavsviksområdet.