Nygatan 51

På Nygatan 51 finns en mycket ovanlig villa av högt arkitekturhistoriskt värde. Huset uppfördes i slutet av 1870-talet av Adolf Kjellström, som bostad till honom själv. Villan är inspirerad av engelsk gotik med fasader i kalksten -vilket är starkt förknippat med Kjellström och hans verksamhet som arkitekt. Huset är byggnadsminnesmärkt sedan 2005. Mer info finns hos Länsstyrelsen