Näbbtorgsgatan 20

Under 2022 bygger vi ett bostadshus i sex våningar på Näbbtorgsgatan 20, intill vår hörnfastighet i korsningen mot Änggatan. Arkitekturen avser ge ett modernt och urbant uttryck utan att störa intilliggande äldre bebyggelse. Genom val av kulörer och detaljer knyts den nya byggnaden samman men den gamla befintliga Mältaren 12 från 1911. Fastigheten kommer att innehålla 14 stycken lägenheter, 1-3 rum och kök, moderna och bekväma boenden mitt i centrum.
Bilderna är illustrationer