Näbbtorgsgatan 20

Under 2022 färdigställde vi ett bostadshus i sex våningar på Näbbtorgsgatan 20, intill vår hörnfastighet i korsningen mot Änggatan. Arkitekturen avser att ge ett modernt och urbant uttryck utan att störa intilliggande äldre bebyggelse. Genom val av kulörer och detaljer knyts den nya byggnaden samman men den gamla befintliga Mältaren 12 från 1911. Fastigheten innehåller 14 stycken lägenheter, 1-3 rum och kök – moderna och bekväma boenden mitt i centrum.

Inför byggnationen fick arkeologer undersöka marken, som ju ligger i den del av Örebro stad som har medeltida anor. Man fann rester efter flera byggnader daterade till 1600-talet. Under den 400 år gamla stenläggningen hittades överraskande nog även lämningar från förhistorisk tid, vilket är mycket ovanligt i Örebro.