Lövstagatan 30-32

Fastigheten är ett flerbostadshus från 1951 med bevarad karaktär. Byggnaden ingår i ett enhetligt utformat avsnitt med trevåningshus utmed Lövstagatan och tillför ett stadsmässigt värde till gatubilden. Byggnaden är ett gott exempel från folkhemsepoken med gedigna material och tidstypiskt utformade detaljer. Portarna mot gatan är ursprungliga, helglasade dörrar med spröjsverk i smala rutor, glasade sidostycke samt stora överljusfönster. Även de ursprungliga balkongerna är bevarade med plåt och genomsiktligt parti i smide. Fastigheten anses ha ett högt kulturhistoriskt värde för staden.
I fastigheten är det 18 hyreslägenheter på 1 rum och kokvrå – 5 rum och kök om totalt 1 150 kvm samt två källarlokaler på totalt 220 kvm. Det finns också 11 p-platser på gården