Nygatan 45

1910 uppfördes denna jugendbyggnad som anses utgöra en viktig del av bebyggelsen längs Nygatan och som ingår i stenstadskvarteret söder om Oskarsparken. Till byggnadens karaktärsdrag hör de bevarade smidesbalkongerna liksom byggnadens bevarade volym. På innergården finns parkeringsplatser och även ett gårdshus med lägenheter.