Propellervägen 5

Det så kallade Arbeskohuset förvärvades 2018 och genomgick direkt en stor renovering. Läget på Ladugårdsängen med goda parkeringsmöjligheter och närheten till Gustavsviksområdet gör ytorna till attraktiva kontorslokaler.