Köpmangatan 23-25

Detta är en centralt belägen, renodlad kontorsfastighet som vetter åt Våghustorget med bland annat till- och frånluft med kyla. Huset har byggts på med en takvåning för att möta behoven av ytterligare kontor. Med ingång från Rudbecksgatan 26 finner du Behrn Business Lounge.