Drottninggatan 40 A

Den här fastigheten uppfördes 1908 och är ett flerbostadshus ritat av Stockholmsarkitekterna Ullrich och Hallquisth. Ett paradhus med sin ursprungliga jugendstil väl bevarad. Byggnaden har stor betydelse för stadsbilden med sin placering vid vägskälet “Södra Näbben”. “Palais Royal” förskonades från kommunens sanering på 60-talet och är i stort sett det enda som står kvar från gamla Söder. Byggnaden domineras av frontonerna, utsmyckade med ornamentik, och av de rundade burspråken och balkongerna som skapar variation i fasaduttrycket.

Huset innehåller allt från stora paradvåningar till mindre lägenheter och butikslokaler.