Propellervägen 1 a

Fastigheten uppfördes 1991 och har tre våningsplan. Fastigheten är belägen i stadsdelen Ladugårdsängen precis i anslutning till Gustavsviksområdet. I fastigheten finns flexibla kontorsytor med till- och frånluft med kyla. Mycket goda parkeringsmöjligheter samt goda kommunikationer.