Våra fastigheter

Vi förvaltar och erbjuder både varligt renoverade äldre fastigheter och nybyggda hus. Du finner så gott som alla i centrum.

 


Angelgatan 5-7

Lokaler, m2 1205
Lägenheter, m2 1674
Totalt, m2 2879
Lägenheter 24
Garage 14

Bertil Waldéns gata 7

Lägenheter, m2 396
Totalt, m2 396
Lägenheter 4

Brygghusgatan 10-14

Lägenheter, m2 3257
Totalt, m2 3257
Lägenheter 61
P-platser 37

Drottninggatan 13

Lokaler, m2 457
Lägenheter, m2 394
Totalt, m2 851
Lägenheter 3

Drottninggatan 15

Lokaler, m2 1539
Lägenheter, m2 228
Totalt, m2 1767
Lägenheter 4

Drottninggatan 17

Lokaler, m2 1823
Lägenheter, m2 301
Totalt, m2 2124
Lägenheter 4

Drottninggatan 19 – Nygatan 17

Lokaler, m2 1822
Lägenheter, m2 715
Totalt, m2 2537
Lägenheter 13

Drottninggatan 22-24 - Nygatan 15

Lokaler, m2 3794
Lägenheter, m2 553
Totalt, m2 4347
Lägenheter 8
Garage 23

Drottninggatan 26

Lokaler, m2 1781
Lägenheter, m2 353
Totalt, m2 2024
Lägenheter 4
Garage 18

Drottninggatan 28

Lokaler, m2 2413
Lägenheter, m2 693
Totalt, m2 3106
Lägenheter 12

Drottninggatan 40 A – Näbbtorgsgatan 3

Lokaler, m2 1147
Lägenheter, m2 1491
Totalt, m2 2638
Lägenheter 25

Drottninggatan 40 C

Lokaler, m2 1221
Lägenheter, m2 315
Totalt, m2 1536
Lägenheter 5

Engelbrektsgatan 34, 36, 38

Lokaler, m2 355
Lägenheter, m2 3658
Totalt, m2 4013
Lägenheter 51
Garage 15

Fabriksgatan 8 - Nygatan 12

Lokaler, m2 3589
Totalt, m2 3589
P-platser 20
Garage 20

Fredsgatan 19-23

Lokaler, m2 6800
Totalt, m2 6800
P-platser 13
Garage 30

Fredsgatan 27 – Skolgatan 5-7

Lokaler, m2 2926
Totalt, m2 2926
P-platser 7
Garage 26

Hagagatan 34 A - I, Folkungagatan 5 A - D, Rostagatan 11 A - F

Lokaler, m2 336
Lägenheter, m2 7165
Totalt, m2 7501
Lägenheter 121
P-platser 10

Järntorgsgatan 6-8 – Klostergatan 4

Lokaler, m2 2984
Lägenheter, m2 806
Totalt, m2 3790
Lägenheter 12
Garage 3

Klostergatan 15 - Olaigatan 7

Lokaler, m2 2247
Totalt, m2 2247

Klostergatan 17 – Magasinsgatan 10

Lokaler, m2 1146
Lägenheter, m2 1001
Totalt, m2 2147
Lägenheter 15
Garage 7

Kristinagatan 10

Lokaler, m2 114
Lägenheter, m2 609
Totalt, m2 723
Lägenheter 7
P-platser 4

Kungsgatan 14

Lokaler, m2 6871
Totalt, m2 6871
P-platser 25

Kungsgatan 7 – Stortorget 12

Lokaler, m2 2125
Totalt, m2 2125

Kungsgatan 9

Lokaler, m2 285
Lägenheter, m2 810
Totalt, m2 1095
Lägenheter 18

Kyrkogatan 11

Lokaler, m2 897
Lägenheter, m2 495
Totalt, m2 1392
Lägenheter 12
P-platser 3

Köpmangatan 12

Lokaler, m2 5698
Lägenheter, m2 2856
Totalt, m2 8554
Lägenheter 34
Garage 7

Köpmangatan 16

Lokaler, m2 5698
Lägenheter, m2 2856
Totalt, m2 8554
Lägenheter 34
Garage 7

Köpmangatan 18 – Nygatan 19

Lokaler, m2 1058
Lägenheter, m2 1659
Totalt, m2 2717
Lägenheter 21

Köpmangatan 23-25 – Rudbecksgatan 26

Lokaler, m2 2554
Totalt, m2 2554

Köpmangatan 24 - Våghustorget 3

Lokaler, m2 1242
Lägenheter, m2 1759
Totalt, m2 3183
Lägenheter 21

Manillagatan 9

Lokaler, m2 76
Lägenheter, m2 867
Totalt, m2 943
Lägenheter 11
Garage 3

Nygatan 20 A, B

Lokaler, m2 78
Lägenheter, m2 1890
Totalt, m2 1968
Lägenheter 19
Garage 18

Nygatan 23, 25

Lokaler, m2 6871
Totalt, m2 6871
Garage 26

Nygatan 45

Lägenheter, m2 1442
Lägenheter 16
P-platser 9

Olaigatan 22

Lägenheter, m2 865
Totalt, m2 865
Lägenheter 5

Oskarsparken 11

Lokaler, m2 267
Lägenheter, m2 865
Totalt, m2 1132
Lägenheter 10

Oskarsvägen 3 – Kristinagatan 12

Lokaler, m2 377
Lägenheter, m2 1052
Totalt, m2 1429
Lägenheter 12

Propellervägen 1 A

Lägenheter, m2 1776
Totalt, m2 1776
P-platser 60

Rudbecksgatan 5-11 BEHRN CENTER

Lokaler, m2 2900
Lägenheter, m2 4800
Totalt, m2 7700
Lägenheter 64
Garage 480

Skolgatan 9 A, B

Lokaler, m2 89
Lägenheter, m2 1413
Totalt, m2 1502
Lägenheter 25
P-platser 19

Slottsgatan 8-10

Lokaler, m2 7424
Totalt, m2 7424
P-platser 36

Storgatan 3 - Järntorgsgatan 10-12

Lokaler, m2 2644
Lägenheter, m2 2473
Totalt, m2 5117
Lägenheter 33
Garage 24

Sveavägen 11

Lägenheter, m2 550
Totalt, m2 550
Lägenheter 8

Tärnvägen 22-30

Lägenheter, m2 2453
Totalt, m2 2453
Lägenheter 72
P-platser 30

Tärnvägen 4, 6, 8

Lägenheter, m2 1566
Totalt, m2 1566
Lägenheter 36
P-platser 30

Vasatorget 5,6 – V:a Bangatan 11

Lokaler, m2 2749
Lägenheter, m2 3057
Totalt, m2 5806
Lägenheter 43
Garage 28

Änggatan 13

Lokaler, m2 274
Lägenheter, m2 1177
Totalt, m2 1451
Lägenheter 13
P-platser 11