Planer för ny kontorsbyggnad vid Södra Infarten

Detaljplan

Detaljplan

Exteriör

Exteriör

Planritning

Planlösning vån 1

Planlösning vån 2-6

Planlösning vån 7