Direktbyte

Ett direktbyte innebär att två hushåll byter bostad med varandra direkt. Det är inget krav att den du byter bostad med ska vara en hyresgäst hos Behrn Fastigheter. Däremot krävs det att båda parter planerar att bo permanent i lägenheten som bytet avser. Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kan vi neka det. Den som byter bostad utan vårt samtycke riskerar att förlora sin lägenhet. Vid direktbyte övertar du lägenheten i befintligt skick.

Du som är hyresgäst hos oss kan göra ansökan för direktbyte av din lägenhet digitalt här, under förutsättning att du och din bytespart har bank-ID. Efter att du har fyllt i den nödvändiga informationen kommer en länk att skickas till din bytespart, som också måste godkänna ansökan. Därefter kommer ansökan till oss och när vi har tagit emot den, skickas det ut en automatisk bekräftelse. Det betyder INTE att bytet är godkänt, utan vi återkommer efter att kontrollerat ansökan med ett besked.

Om du hellre skriver ut en blankett, fyller i och skickar in finns det här.