Västra Bangatan 11

Objektfakta

  1. Hyra: 1 250 kr/mån
  2. Tillträdesdag: 2022-10-01
  3. Reserverad p-plats: Ja
  4. Eluttag, motorvärmare: Nej
  5. Eluttag, laddning: Nej
  6. Parkeringstyp: Garageplats
  7. Våning: -1
  8. Hiss: Nej

Övrigt:

Garageplats

Om fastigheten Vasatorget 5-6 – Västra Bangatan 11

Fastigheten uppfördes 1963 och har sedan dess renoverats och moderniserats. Många tidstypiska särdrag i form av material och detaljer är bevarade.  Fastigheten utgörs av ett höghus och två låghusdelar med …

Gå till fastigheten