Vårt nästa projekt

Vårt nästa projekt blir en nybyggnation mitt i staden, närmare bestämt hörnet Rudbecksgatan/Engelbrektsgatan/Sveavägen.

Fastigheten kommer att bestå av två huskroppar med hiss i mitten. 36 stycken lägenheter planeras i storlekarna ettor, tvåor, treor samt fyror. I bottenvåningen görs plats för två stycken lokaler för handels- och/eller caférörelser om ca 150 och 200 kvadratmeter.

Byggstart sker hösten 2019, inflyttning 2021.

Vårt nästa projekt
Vårt nästa projekt