Vårt nästa projekt

Vårt nästa projekt blir en nybyggnation mitt i staden, närmare bestämt hörnet Rudbecksgatan/Engelbrektsgatan/Sveavägen.

Fastigheten kommer att bestå av två huskroppar med hiss i mitten. 36 stycken lägenheter planeras i storlekarna ettor, tvåor, treor samt fyror. I bottenvåningen görs plats för två stycken lokaler för handels- och/eller caférörelser om ca 150 och 200 kvadratmeter.

Byggstart sker hösten 2019, inflyttning 2021. From oktober kan du se planritningar och anmäla intresse. Naturligtvis är det hyresrätt, lätt att flytta in och flytta ut – om man behöver.