Serviceanmälan ur funktion

Det har kommit till vår kännedom att formuläret för serviceanmälan här på hemsidan inte fungerar tillförlitligt. Felsökning pågår. Vänligen maila ditt ärende till info@behrn.se istället, så är vi säkra på att din serviceanmälan kommer fram ordentligt. Om du har gjort en felanmälan de senaste veckorna men inte fått någon återkoppling – hör av dig igen på mailadressen ovan, sannolikt har tyvärr inte din anmälan nått oss. Vi beklagar!