Porten på Engelbrektsgatan 34

På grund av en oplanerad incident har vi varit tvungna att byta lås i porten på Engelbrektsgatan 34. Information har skickats ut via telefon, sms och mail till berörda hyresgäster. Har du ändå inte nåtts av denna ombeds du maila diana.emerentz@behrn.se snarast, alternativt ringa Securitas 019-32 43 25.