Pågående arbete

Fastigheten Näbben på Drottninggatan 40 genomgår just nu en helrenovering. Bl.a fixar vi till fasad och tak. Fastigheten som byggdes 1908 är en av få bevarade på söder, då stadsdelen exploaterades hårt på 60-talet. Det kulturhistoriska värdet är högt och vår förhoppning är att fastigheten ska leva i 110 år till, minst. Snart klart!