Ljusförnuft i juletid

Under december tänds många levande ljus, vilket är en bidragande orsak till att det är den mest branddrabbade månaden under året. Vi uppmanar till att hålla koll på spisar, kontrollera elektiska ljusstakar, lämna inga levande ljus och tänd inga tomtebloss inomhus. Julgranar är brännbara och lättantändliga, håll den avskild från heta ytor och andra tändkällor.

Det finns en stark koppling mellan brandens utveckling och huruvida man har en fungerande brandvarnare – en bra och billig livförsäkring. I vår reception kan du hämta ut gratis brandvarnare, hur många du än vill ha.

Brandskyddsföreningens bästa brandvarnartips:
• Placera brandvarnaren i taket, läs också alltid tillverkarens anvisningar om placering.
• Se till att dina brandvarnare har standardmärkningen SS-EN 14604.
• Placera brandvarnare i eller intill sovrum och tänk på att dörrar och väggar dämpar ljudet. Låt dörren till sovrummet vara öppen så du hör om det larmar när du sover.
• Se till att få en gratis sms-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren. Se www.skyddadigmotbrand.se och registrera dig.

Ljusförnuft i juletid