Ledig lokal vid Universitetet

Vägg i vägg med Handelshögskolan färdigställer vi just nu studentlägenheter. Till bottenvåningen söker vi hyresgäster för kommersiellt syfte. Det rör som två stycken lokaler á ca 100 kvm och de kan tas i anspråk redan i början av 2018. Är du intresserad eller vill veta mer, hör av dig! info@behrn.se eller 019-14 11 55