Insamling till Nyckelfonden

Biljettintäkterna från En kväll på Operan går till Nyckelfonden, en stiftelse för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset i Örebro. Insamlingen är även öppen för insättning av gåvor och Per Johan Behrns önskemål är att ev uppvaktning görs genom en donation dit. Här hittar ni insamlingen!

Insamling till Nyckelfonden