Etablering av restaurang/café

Vi totalrenoverar fastigheten på Fredsgatan 19 och i början av 2021 kommer nya hyresgäster att flytta in i kontoren på plan 2-8. På bottenvåningen finns plats för en restaurang eller café om ca 150 m², och nu söker vi en hyresgäst dit.

Ytan kommer att vara under byggnation under året så det finns i nuläget stora möjligheter till flexibilitet och att vara med och påverka utförande och planlösning.

Läget är centralt på Norrcity, i ett kvarter som har blommat upp igen och kommer att bli ännu mer attraktivt i samband med vår stora ombyggnation av hela kvarteret Knektbacken. I den tänkta restaurangens omedelbara närhet finns många kontor och mycket folk i rörelse.

Intresseanmälan kan göras direkt här. Vi kommer att vilja ha en presentation av koncept och/eller affärsplan. För mer info, frågor och detaljer, kontakta ulrika.asp@behrn.se.

Etablering av restaurang/café
illustration exteriör
Etablering av restaurang/café
exempelbild
Etablering av restaurang/café
exempelbild