En epok går i graven

Efter 15 år som Behrn Hotell läggs hotellet ned och stängs, senast den 20 december 2018.

Hotellet stod inför en stor upprustning för att kunna möta marknadens framtida krav. Styrelsen har konstaterat att byggnaden som hotellet ligger i är en gammal fastighet som har svårt att genomgå den stora förändringen som behövs för att kunna erbjuda vad kunderna efterfrågar utan att minska antalet rum kraftigt. Styrelsen har därför efter noggrant övervägande tagit det strategiska beslutet att renodla verksamheten och ha fullt fokus på fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning som är Behrn Fastigheters kärnverksamhet.

MBL-förhandling har hållits 2018-10-17 med berörda fackförbund där beslutet om nedläggning togs på förmiddagen. Under eftermiddagen informerades all personal.

Vi är oerhört stolta över att vi drivit Behrn Hotell under alla år med underbart duktig personal, som alltid har satt gästerna i fokus.