Eldningsförbud

Vi påminner om eldningsförbudet som råder i hela Örebro län! Vi förbjuder grillning på gårdar och balkonger, även i stan. Ta eget ansvar och håll uppsikt, läs mer på nerikesbrandkar.se