Behrn bygger 106 hyresrätter i Källeruds Park

Behrn har köpt byggrätten som avser 106 hyresrätter i Källeruds Park vid Gustavsvik. Det blir 1-4 rum och kök i sju byggnader på 4-6 våningar. Lägenheterna som är på cirka 41-100 kvm har flexibla planlösningar. Solceller kommer att finnas på några av byggnaderna. Byggstart hösten 2021 och inflyttning beräknas till 2023/2024.

“Det är snart klart! Jag räknar med byggstart i höst. Lägenheterna, som kommer ha generösa balkonger, får mycket ljus från fönster och balkongdörrar men också från överglasfönster med rumshöjd som överkant. Utöver den fina parkmiljön med många olika träd kommer också byggnaderna förses med vertikal grönska, som möjliggörs genom växtvajrar som spänns mellan sockel och takfot” säger byggherren Per Johan Behrn.  

Behrn bygger 106 hyresrätter i Källeruds Park
bild: Sweco