Angående branden på Kungsgatan

Hyresgäster i närheten av olycksplatsen som inte får eller kan vistas i sina lägenheter ombedes kontakta sitt hemförsäkringsbolag för alternativt boende för natten.

Stäng fönster och ventilation, följ nyhetsuppdateringarna och lämna plats åt räddningstjänsten. Våra tankar går till de drabbade i fastigheten, fastighetsägaren samt de som kämpar med att släcka elden.