Advokaterna Hurtig & Partners på Klostergatan

Fastigheten Gnistan 8 på Klostergatan 15 har under hösten genomgått stora förändringar. En av de nya hyresgästerna är Advokaterna Hurtig & Partners och de beskriver nedan sin nyetablering vid Järntorget.

Advokaterna Hurtig & Partners finns på många ställen i landet. Sedan den 1 september 2020 finns vi glädjande nog också i Örebro. Som advokatbyrå vill man ha centralt placerade och snygga lokaler i en diskret byggnad. Tanken är det ska vara enkelt att hitta till oss för att söka hjälp samtidigt som det inte ska behöva synas att man besöker en advokatbyrå: enkelhet och diskretion är värdefullt. Vi, å vår sida, vill naturligtvis kunna ta emot våra klienter i ett kontor som förmedlar en bild av det vi vill erbjuda dem.

Advokaterna Hurtig & Partners på Klostergatan
En stabil konstruktion med gamla bjälkar som håller upp en helt ny, funktionsanpassad och innovativ lösning.

Som ni förstår trivs vi därför storartat på våning fyra, Klostergatan 15. En annan sak som är viktigt för oss är att vi har en hyresvärd som också passar ihop med det vi står för. Vi vill inte nödvändigtvis vara störst, men vi är bäst. Det var därför naturligt för oss att ha Behrn som hyresvärd här i Örebro. Kvalitet slår ju alltid kvantitet när det väl gäller.

Vi på byrån som är bofasta i Örebro är:

Advokaterna Hurtig & Partners på Klostergatan
Från vänster: Samuel Hartman, Jens Lindborg och Emil Olors.

Vi på Behrn Fastigheter är såklart glada och stolta över att Advokaterna Hurtig & Partners har valt oss som hyresvärd. I samma fastighet finns just nu en kontorslokal om 160 kvm ledig. Se mer här!