400 000 till Nyckelfonden!

I samband med Per Johan Behrns 70-årsdag arrangerade vi En kväll på Operan, och alla intäkter gick oavkortat till Nyckelfonden. Dessutom önskade Per Johan att all eventuell uppvaktning skulle ske i form av gåvor dit. Nu är insamlingen avslutad och vi fick ihop fantastiska 402 752 kr!

Per Johan Behrn, och hela företaget, vill rikta ett stort tack till alla som var med och bidrog. Ni har varit med och bidragit till att medicinsk forskning kan fortsätta att bedrivas på vårt universitetssjukhus i Örebro.

400 000 till Nyckelfonden!