På grund av en oplanerad incident har vi varit tvungna att byta lås i porten på Engelbrektsgatan 34. Information har skickats ut via telefon, sms och mail till berörda hyresgäster. …