Historia

Fastighetsförvaltning i tre generationer

Farfar var en legendarisk profil i Örebro

Johan Behrn var en framsynt affärsman. Han skapade affärsstråket Draget längs Drottninggatan och Storgatan, han gav örebroarna moderna bostäder och b.la de första biograferna i Örebro. Året var 1907 då Johan köpte sin första fastighet.

Hörnfastigheter i centrum blev en av hans affärsidéer – på så sätt behärskade han två gator. En annan idé var att fastigheten samtidigt skulle innehålla affärer, kontor och lägenheter. Anledningen till detta var att sprida riskerna och att fastigheten skulle leva 24 timmar om dygnet – det senare som en trygghet för hyresgästerna.

Nya generationer tar över

När Johan Behrn avled 1960 efterlämnade han 110 fastigheter. I och med arvsskiftet fördelades ägandet på flera händer. Sonen Carl-Gustav Behrn uppförde Behrnska huset på Köpmangatan, vilket skapade förutsättningarna för den gågata som i dag är Örebros ledande affärsstråk.

Efter Carl-Gustav Behrns bortgång tog dennes son Per Johan Behrn 1982 över som ägare och VD. Behrn Fastigheter AB fortsätter att förvalta fastighetsbeståndet på samma trygga sätt som tidigare, med samma omtanke om och ansvar för dig som hyresgäst.