Om företaget

Välkommen till Behrn Fastigheter AB

Behrn Fastigheter AB är sedan 1907 din lokala hyresvärd i Örebro. Vi erbjuder ca 180 000 kvadratmeter att bo och arbeta på. Vårt gamla familjeföretag svarar för modern fastighetsvård mot bakgrund av tradition och kunnande hos tre generationer – där den fjärde redan finns i organisationen.

Vi vill erbjuda bostäder och lokaler som så långt som möjligt är personligt anpassade till hyresgästens livsstil, värderingar och önskemål. Därför lägger vi stor vikt vid kvalitet och flexibilitet i våra projekt. När du blir hyresgäst hos oss ser vi det som början på en lång relation. Nöjda hyresgäster är grunden för vårt företag.

Hos oss känner sig hyresgästerna hemma

Liten men effektiv administration

På kontoret på Rudbecksgatan 7 i Behrn Center finns hela företaget samlat, från administration till serviceavdelning, och kontakten med dig som hyresgäst – nuvarande eller blivande – blir därför omedelbar och personlig.

Vi bygger på ömsesidigt förtroende

Våra hus får ständig omvårdnad. Både det inre och det yttre underhållet genomförs efter behov. Självklart gör vi däremellan de eventuella akuta reparationer som kan behövas.

Vårt kvalitetsprogram – en trygghet för hyresgästen

Vi har utarbetat ett program för att säkra och anpassa kvaliteten och samtidigt ta största möjliga miljöhänsyn.
I programmet ingår bland annat:

 • Utbildad personal – Personalen på Behrn Fastigheter har utbildning i miljöfrågor.
 • Ventilationskontroll– Enligt lag utförs fortlöpande obligatorisk ventilationskontroll och rensning av frånluftskanaler.
 • Radon – Radonvärden är kontrollerade och godkända.
 • Källsortering – Våra fastigheter har källsorterat hushållsavfall. Hyresgästerna ska sortera sina hushållssopor i komposterbart, förpackningar och tidningar.
 • Energi- och vattenbesparing – Tack vare vår välutbildade personal vidtas åtgärder för att spara vatten och energi samtidigt som högsta möjliga komfort uppnås.
 • Varmvattentemperatur – För att inte tillväxt av legionellabakterier ska ske är vår varmvattentemperatur hög.
 • Klotter – Klottersanering sker kontinuerligt.
 • Brandvarnare – Vi uppmanar alla hyresgäster att ha brandvarnare uppsatt i sin lägenhet/lokal och vi tillhandahåller brandvarnare gratis. Hyresgästen ansvarar för att byta batteri.
 • Hissar – Hissbesiktning utförs kontinuerligt av auktoriserat besiktningsföretag.
 • Katastrofberedskap – Handlingsplan för katastroftillfällen är upprättad för personalen.
 • Fastighetsskötsel – Vårt mål är att erbjuda en fastighetsskötsel där vi alltid försöker att använda miljöanpassade produkter vid städning och utvändig skötsel.
 • Byggmaterial – Vid reparationer försöker vi alltid välja byggmaterial som inte anses vara allergiframkallande och som är möjliga att återanvända/återvinna i framtiden.

Vi försöker alltid i ett internationellt perspektiv sträva efter effektiva tekniska lösningar för hälsosam, funktionell och vacker miljö med hänsyn tagen till en värdefull stadsbild.