Frågor och svar

HÄR FÅR DU NÅGRA TIPS OCH RÅD SOM DU KAN HA NYTTA AV

Tillträde – När du flyttar in i lägenheten

När du flyttar in har vi besiktigat lägenheten tillsammans med avflyttande hyresgäst. Tillträde till lägenheten har du klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är detta en lördag, söndag eller helgdag får du flytta in första vardagen därefter.

Elabonnemang

Du måste själv kontakta Eon på 020-22 24 24 för att teckna elabonnemang, se till att göra det i god tid innan du flyttar in. Om strömmen är avslagen och du kontaktar Securitas får du själv bekosta utryckningen eller avvakta till nästa arbetsdag då vi kan hjälpa dig.

Skötsel av lägenheten

Du ansvarar för lägenheten från den dag du flyttar in till den dag du flyttar ut. Se därför till att du tar god hand om den. Så här vårdar du din lägenhet på bästa sätt:

  • Torka av ventilationsdonen och diska eventuella galler med jämna mellanrum.
  • Se till att hålla kökets fläkt, filter och ventiler rena eftersom fettansamlingar ökar brandrisken.
  • Torka bort fettfläckar från spishällen och ugnen så fort som möjligt så att inte fettet bränns fast. Kom ihåg att städa bakom spisen.
  • Avloppsrören är smala så det är viktigt att du inte spolar ner något som kan orsaka stopp. Rengör avloppet då och då för att minska stopprisken.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vid montering av väggfast inredning eller onormalt slitage kan du komma få bekosta en omtapetsering/ målning eller nytt golv om vi vid besiktning bekommer att det är onormalt slitage i lägenheten. Befintliga gardinbeslag skall utnyttjas för gardinuppsättningar. Detta för att undvika ytterligare håltagning runt fönstren pga skaderisk i fönstersmygarna.

Egna beslag får ej monteras i trälisten runt fönstren. Placering av möbler eller gardiner framför radiatorerna kan påverka värmen i din lägenhet. Värmen från elementen kan då inte strömma ut i lägenheten med full effekt. Lämna inte fönster och balkongdörrar öppna när du inte är i lägenheten. Kom ihåg att alla el- och rörinstallationer måste göras av behörig personal. Felaktiga installationer kan medföra förödande konsekvenser. Tänk på att en stor orsak till bränder i dag är trasiga tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner som satts på och lämnats obevakade.

Kostnader för onormalt slitage åtgärdas eller bekostas av hyresgästen.

 Gratis brandvarnare

Brandvarnare räddar många liv varje år. Behrn Fastigheter AB tillhandahåller gärna en brandvarnare, men du har ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar. Rengör brandvarnaren från damm och smuts med jämna mellanrum så att den bibehåller sin funktion. Det är även ditt ansvar att byta batteri när detta har tagit slut.

Var din egen portvakt

Förmodligen låser du din lägenhetsdörr  när du går ut. Tänk på att se till att också andra dörrar är låsta: vind, källare, tvättstuga. Orsaken är förstås att både du och vi vill slippa inbrott och besök av obehöriga. Släpp aldrig in någon du inte känner i fastigheten. Glöm inte heller att se till att dörr åt gata och gård alltid går i lås ordentligt. Kontrollera villkoren i din hemförsäkring.

 Vind och källarförråd

Hyresvärden ansvarar inte för föremål som placeras i allmänna utrymmen.

 Fel som du kan åtgärda själv

Stopp i köksavlopp beror ofta på att det kommit för mycket skräp i diskhon som du själv ska hålla rent. Gör rent genom att öppna vattenlåset och plocka ut skräpet.

Stopp i badkars-, dusch- eller handfatsavlopp beror ofta på att avloppen är igensatta av ditt hår och fett. Du skall plocka bort skräpet, kanske med hjälp av en böjd ståltråd eller pincett. Det är inte ovanligt att sådant här skräp ger upphov till dålig lukt. Silen i golvbrunnen går att lyfta för att göra rent på botten.

Serviceanmälan

Skador i lägenheten anmäler du till värt servicekontor. Vid akuta situationer, när vårt servicekontor inte är öppet, vänder du dig till vårt jourbolag. Telefonnummer finns längre ner på den här sidan samt anslaget i trappuppgången. Du kan också göra en serviceanmälan på vår hemsida www.behrn.se. Det är din skyldighet att anmäla alla fel och brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel orsakar skador i lägenheten eller fastigheten kan du bli ersättningsskyldig om du inte har anmält felet. Om saker som tillhör lägenheten går sönder har du rätt att få dem lagade. Detta är viktigt för din trivsel och det är viktigt för oss att du trivs i din lägenhet.

Tvättstugan

Lämna tvättstugan så som du själv vill möta den. Var noga med att följa tvättanvisningarna som finns i tvättstugan. Kläder som förstörs i samband med tvättning ansvar hyresvärden inte för.

Grannsämja

Om du blivit störd under kvälls- eller nattetid, vill vi att du kontaktar oss nästa dag. Det är viktigt att vi snabbt får reda på vad som hänt eftersom vi vill meddela den störande att vi som hyresvärd inte accepterar ett sådant beteende i våra fastigheter. Att röka på balkongen kan störa din granne.

Securitas/jourutryckning

Behrn Fastigheter använder sig av Securitas för jourutryckning på kvällar och helger. Hyresgästen är skyldig att till fastighetsägaren utge ersättning för kostnader avseende utryckning av vaktbolag (s.k. ”störningsjour”) som orsakats av störningar i boendet hänförliga till hyresgästen eller någon för vilken den ansvarar. Gäller även om man kontaktar vaktbolag pga att man ej tecknat elavtal i tid eller som du själv har orsakat.

Hemförsäkring

För att skydda dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, skada, brand eller översvämning är det viktigt att du har en hemförsäkring. Det kan också inträffa saker som gör att du blir skadeståndsskyldig. Du måste därför ta kontakt med ett försäkringsbolag för att teckna hemförsäkring.

 Att hyra ut i andra hand

Ibland kan man ha behov av att hyra ut sin lägenhet i andra hand, för till exempel studier eller arbete på annan ort. Prata med oss innan så du får vårt godkännande. I hyreslagen § 39 står det så här: ”Hyresgästen får ej utan hyresvärdens samtycke i andra hand upplåta lägenheten.” Om så sker kan hyresrätten förverkas.

Hyresinbetalning

Hyresavierna sänds till dig kvartalsvis, en för varje månad. Hyran jämte förekommande tillägg erläggs i förskott senast sista vardagen i varje månad. Önskar du din avi per post tillkommer en aviavgift på 25:- per avi. Vi har även kostnadsfria alternativ som autogiro eller e-faktura. Blankett för autogiro kan du få via oss eller hämta själv på vår hemsida. E-faktura ansöker du om själv via din bank.

Var noga med att betala hyran i tid. Vid försenad betalning debiteras du ränta. Måste vi dessutom påminna dig eller lämna ärendet till inkasso, tillkommer även kostnader för detta. Utebliven hyresinbetalning eller sena betalningar kan medföra att du förlorar din hyresrätt. Även om du inte har fått någon hyresavi är du skyldig att betala hyran enligt ovanstående. Kontakta oss omedelbart om du har problem med en hyresinbetalning så kanske vi tillsammans kan lösa ditt problem.

När du behöver komma i kontakt med oss

Vårt kontor ligger i Behrn Center, Rudbecksgatan 7.

Våra öppetider är vardagar 08.00 – 12.00.

Vid felanmälan når du oss på telenr: 019-14 11 55  eller på vår hemsida

www.behrn.se eller vår app. Om akutfall uppstår efter kontorstid som

inte kan vänta tills nästa arbetsdag, ring 019-14 11 55 för vidare information.

VÄLKOMMEN TILL OSS!