Månadsarkiv maj 2018

Uppdaterad integritetspolicy

En bostad är något väldigt personligt och därför behöver vi som hyresvärd behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig bästa möjliga boende och service.

Vi har alltid behandlat våra hyresgästers personuppgifter med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning. Nu har vi med anledning av att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, träder i kraft 25 maj 2018 uppdaterat vår integritetspolicy samt sett över en rad rutiner för hur vi på säkrast möjliga sätt behandlar våra hyresgästers personuppgifter.

Med GDPR stärks rättigheterna för den enskilde individens personliga integritet. Det tycker vi är bra och vår absoluta målsättning är att fortsätta erbjuda en trygg boendemiljö, i alla avseenden.

Läs vår integritetspolicy här