Månadsarkiv juni 2010

Tänk på dina grannar!

Enligt hyreslagen är du som hyresgäst skyldig att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och bostadsområdet. En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med detta efter tillsägning, riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Tänk på att du även ansvarar för övriga familjemedlemmar och dina besökare. Ibland kan du uppleva att en granne stör utan att denne är medveten om det. Därför är det bra om du själv tar en första kontakt med vederbörande. Om du inte vill ta denna kontakt eller om det rör sig om upprepade incidenter, bör du vända dig direkt till oss på Behrn Fastigheter AB. Förekommer allvarliga störningar under kvälls- eller nattetid bör du kontakta vårt bevakningsbolag eller polisen.