Månadsarkiv januari 2010

132 345 KRONOR

132.345 KRONOR

I samband med invigningen av Behrn Center önskade vi för de som ville att
istället för att komma med gåvor sätta in ett belopp på ”LJUSPUNKTEN”.

Denna fond har bildats vid Barn- och ungdomskliniken, USÖ
för att hjälpa och förbättra tillvaron för svårt sjuka barn i
Örebro län. Pengarna ska användas till sådant som varken
samhället eller den vanliga sjukvården står för och avsikten är att
kunna sätta litet ”guldkant” på tillvaron i en jobbig situation.

Tack alla snälla människor
Med vänlig hälsning
Per Johan Behrn