Månadsarkiv maj 2009

Behrn Center v 20

Ytterligare en vecka till handlingarna. Tiden går verkligen fort så här års. Denna vecka har fasadarbetena fortgått och ställningar byggs.

I kontorshuset har vi nu även börjat på plan 7 där gipsväggar monteras. Undertak kommer att börja nästa vecka på plan 12 och mattläggning ska börja på plan 4.

I bostadshuset har vi börjat med listning och beslagning. Lägenheterna blir mer och mer färdiga.

Ute vid entrébyggnaden har markavdelningen i veckan fyllt umassor. Vi har sedan format och armerat entréplattan utanför glasfasaden. Vi kommer att gjuta på måndag morgon.

Behrn Center v 19

Under vecka 18 så har den första fasaden av Behrn Center färdigställts. Det är den norra fasaden av kontorshuset som är klar. Putsningsarbeten pågår på den södra fasaden av samma hus. Nästa vecka kommer också putsningsarbetet av den östra fasaden av bostadshuset att starta. Ställning skall också byggas på den södra sidan av bostadshuset.

I kontorshuset så pågår arbetet med undertak på våningarna 2 till 4. Parkett läggs på våning 3. På plan 10 och 11 pågår arbetet med gipsväggar.
I bostadshuset fortgår alla entreprenörers arbeten. Nya arbetena som startat är montaget av de invändiga balkongpartierna. Nästa vecka kommer vi att börja sätta lister på plan 4.

Vid entrébyggnaden så har vi i veckan gjutit stödmurar och smidet för skärmtaket är på plats. Markavdelningen har börjat schakta för dränering och skall i början av nästa vecka återfylla runt stödmurarna samt göra underbyggnaden för entréplattan. När det är gjort så kommer vi börja forma för trappen.