Månadsarkiv april 2009

Behrn Center v 18

Nu har det gått två veckor sedan den förra informationen. Under dessa två veckor så har markarbetena på gårdsbjälklaget fortsatt. I dagsläget så ligger det plattor runt radhus C. Även en del av radhus F har fått plattläggning. Under valborgshelgen så provtrycker vi en ny del av gårdsbjälklaget för att se så att tätskiktet håller tätt.

I kontorshuset så håller nu målaren på med våning 12 och i nästa vecka kommer parkett att läggas på våning 3. Plan 10 och 11 har fått hyresgäster så nu har även dessa plan fått gipsväggar.
I bostadshuset rullar arbetena på. Målaren börjar på plan 13 nästa vecka och vi har plan 15 och 16 kvar att ”dubbla”. Köksmontaget pågår på plan 5 och i vecka 20 skall vi börja sätt lister. Nästa vecka kommer också montaget av de invändiga balkongpartierna att starta.

Vid den stora entrén till Behrn Center så har nu glaset kommit på plats. Schaktarbetena för stödmurar är gjord och vi har i veckan gjutit grundsulor för dessa. Nästa vecka kommer vi att gjuta murarna och montaget av smidet för skärmtaket startar på måndag.

Behrn Center v 16

Under veckan som gått så har markavdelningen fortsatt med sina arbeten på gårdsbjälklaget. Målaren grundar balkongräcken och invändigt så kompletteras de sista lägenheterna.

I kontorshuset så har arbetet med undertak så smått dragit igång. På plan 12 så har en jacuzzi installerats. Vi har gipsat installationsschakt på samtliga våningar.

I bostadshuset så har de första köken monterats och vi har även börjat montera karmar och dörrar.
Utanför entrén så har två stålpålar slagits ned. Nästa vecka kommer glaset att monteras och i slutet av veckan skall vi börja schakta för grundarbeten.

Behrn Center v 15

Bygget av Behrn Center fortgår. Gårdsbjälklaget börjar ta form med platt- och stenläggningar runt radhus C. Balkongräcken på radhus F finns nu på plats och invändigt återstår endast små kompletteringar.

I kontorshuset så finns det nu golv på plan 12. Spånskivorna är fastskruvade i stora delar av våningen. På våningarna under så arbetar installatörer för fullt.

I bostadshuset så har köksmontaget startat och de sista väggarna i huset är nu enklade.
Nästa vecka kommer vi att påbörja förberedande arbeten utanför entré huset. Två stycken ståpålar skall slåss i marken. Sedan i vecka 17 kommer markavdelningen att börja med schaktarbeten för att vi senare skall kunna gjuta trappa, stödmurar m.m.

Det var allt för denna vecka!

Trevlig Helg och Glad Påsk önskar vi på BEHRN CENTER!

ARIA väljer Behrn Center!

Behrn Fastigheter AB välkomnar ARIA Consulting till Behrn Center!

ARIA Consulting AB startade verksamheten 1994 och var verksamma som projekt-/byggledare och A-projektörer. Successivt växte verksamheten med att konceptet Fastighetsdokumentation tog fart. 1998 utökades verksamheten med teknik-området VVS. Idag arbetar mer än 25 personer på ARIA Consulting med kontor i Örebro och Stockholm. Affärsområdena utöver Fastighetsdokumentation är Arkitektur, VVS och Projektadministration. ARIA Consulting prioriterar samverkan mellan teknikområdena för att nå optimala lösningar för sina kunder.
Läs gärna mer på www.aria.se

Vill du veta mer om Behrn Center, kontakta Christian Behrn på tel 019-141155.