Månadsarkiv oktober 2008

Örebro Palace Hotell

En djärv hotell- och affärsbyggnad tvärs över Rudbecksgatan mellan Drottninggatan och Kyrkogatan i Örebro – en vision som utvecklar stadskärnans karaktär och profil

Örebro Palace Hotell – ett nytt, fyrstjärnigt hotell helt i glas kan snart skåda dagens ljus i Centrum. Hotellet får bottenvåning och ytterligare sex våningar. Entréerna till en stadskärna väcker ju människors första intresse. Det är ett spännande projekt som Behrn Fastigheter AB vill genomföra. Både läge och utformning blir unika i stadsbilden. Vi vill bygga in Rudbecksgatans negativa, nuvarande funktion ”det öppna diket”: från Drottninggatan till Kyrkogatan. Det blir en byggnad med två framsidor. Vid den ena sidan, i öster mot Drottninggatan, blir huslivet indraget för att utvidga och förlänga Våghustorgets öppna yta. Här skapar vi affärer i bottenvåningen. I och med att huslivet dras in på detta 2000-talets arkitektur framträder stil och materialval i en intressant jämförelse med dels fastigheten Drottninggatan 36 från 1896, dels Drottninggatan 38 då det nya Söder under 1950-talets slut började växa upp. Längs Rudbecksgatans södra sida vill vi utforma möjligheter till en shoppinggata på fotgängarnas och cyklisternas villkor med tydligt markerade stråk, träd och planteringar. Den miljön avskiljs från dagens bullrande och osande bilgata. Vid den andra sidan, den i väster, mot Fabriksgatan placeras hotellentrén, varvid utformas en central mötesplats. Utanför entrén kan anordnas en inglasad uteplats med möjligheter till servering. Med en ny sträckning ovanpå Rudbecksgatan mot Kyrkogatan åstadkommer vi en inbjudande entré till hotellet men också en ny passage för både gång- och cykeltrafik. En ytterligare miljövinst är att bullret tack vare hotellbyggnaden reduceras för dem som bor och arbetar längs Rudbecksgatan. Trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister förbättras. I dag måste de passera i marknivå vid trafikljusen i den hårt trafikerade korsningen Rudbecksgatan–Fabriksgatan. I framtiden kan de passera ovanpå Rudbecksgatan! Besökare till Södercity och gäster till Örebro Palace Hotell, som parkerar i Behrn Center, finner en kort men säker promenad till den butik eller det hotellrum de söker.

Palace Hotell kommer att få 120 dubbelrum med en sådan karaktär att de lätt kan fås att fungera som enkelrum exempelvis i konferenstider. Högst upp – i öster – lägger vi matsalen och vinterträdgården med utsikt mot Våghustorget och Behrn Arena. På samma plan – i väster – placerar vi hotellets relaxavdelning.

Örebro kommun har fastställt en stadsvision som presenteras i skriften ”Stadsliv Örebro”. I avsnittet om stadskärnans karaktärer och profiler skrivs om Södercity: ”Söder om Svartån finns en stor del av stadskärnans kommersiella utbud. Här finns stora gallerior med välkända kedjor och varumärken man letar efter. Stadens puls är het och man möter ofta folk man känner här. I kanten av stadskärnan ligger Conventum kongress och arena, som bildar medelpunkten för konferensturismen.”
I anslutning till Södercity utgör Fabriksgatan en viktig länk mellan Konserthuset och Conventum, och gatans korsning med Rudbecksgatan utgör en av stadskärnans stora entréer. Med ökad busstrafik och P-anläggningen i Behrn Center kommer Fabriksgatan i framtiden att få stor betydelse för stadskärnan. I Behrn Center etableras utmed Rudbecksgatan också både restaurang och butiker, som ger Södercity ett ytterligare utökat kommersiellt utbud.

Örebro Palace Hotell vill vi på Behrn Fastigheter AB sätta igång med så snart som möjligt. Då hoppas vi kunna bidra ytterligare till Örebro kommuns stora satsningar på kongresser och mässor. Så har skett med Conventum, Conventum Arena och Medborgarhuset. Men det behövs – nära dessa stora anläggningar – ytterligare hotellrum i vår fina stad om dessa etableringar ska bli en fullständig succé. Vi ska bli kongress- och eventstaden som det talas om i vida kretsar. Och de lockas till Örebro av bland andra fyrstjärniga Palace Hotell med dess originella utformning och strategiska läge.

Hotellets glasfasad blir en del av den offentliga konsten i Örebro. På dagens svarar sol och himmel för den indirekta ljussättningen. När skymningen kommer och mörkret faller på, tänds i hotellets alla fönster och vi får ett ljusspel så som en kristall?

Nu vill vi komma ut ur tunneln och sätta spaden i jorden, så att Örebro Palace Hotell kan stå klart när högkonjunkturen är tillbaka – Se ljuset i tunneln!

BEHRN FASTIGHETER AB
Per Johan Behrn