Månadsarkiv maj 2008

Behrn Fastigheter förvärvar ny fastighet

Behrn Fastigheters senaste förvärv är ett stort, välkänt kontorshus i centrala Örebro. Säljare är Asplunds Fastigheter. Huset – från 1959 – ligger i hörnet Fabriksgatan 8–Nygatan 12–14 och gränsar därmed till Behrn Fastigheters största byggnadsprojekt någonsin – det Behrn Center som är under uppförande och som ska stå klart nästa höst. Kända hyresgäster i vår nya renodlade kontorsfastighet – Längan 20 – är bland andra Lernia Bemanning, Lernia Utbildning, Studieförbundet Vuxenskolan, KPMG Bohlins AB, Studieförbundet Bilda Svealand, Noxor AB och Fastighetsägarna Mellansverige AB.

Vår senaste fastighet har dels sex, dels fyra våningar och en fasad i grå grovputs omväxlande med gult fasadtegel med putsrustik i bottenvåningen. Byggnaden är typisk exponent för det sena 50-talets och det tidiga 60-talets accenter i Örebros stadsbild. Som skapare av vårt nyköpta hus står Örebroarkitekten Edvin Bergenudd – ett stort namn bakom tidstypiska, arkitektoniska upplevelser för stadens örebroare under ett halvt sekel. Hans penna har skapat bland andra följande fastigheter: Dagens Länshuset. ”F.d. Polishuset” (Stortorget 20–22) 1956. Bergenudd blev något av dåtidens framspringande välfärdsarkitektur och ritade i Örebro Österängshemmet, Norrbyhemmet och Tybblehemmet. Han ligger bakom också Sällskapet Pauvres Honteux’ nybygge 1967 på Fabriksgatan intill den gamla fastigheten.