Månadsarkiv december 2007

Första spadtaget i kv Längan

En spade är en spade, och med en spade gräver du: jord och sand, lera och torv, Är spaden betydligt mindre, gräver du oftast i något smakligare. Varför inte rysk kaviar? Bilden blir inte komplett om vi utelämnar alla de spadar som vi inte gräver med: brödspaden, tårtspaden och saltspaden. Eller den ädlaste av alla: smörspaden, det par som – rätt hanterat – skapat den snart utdöda skönhets-upplevelse som heter smörkula. Det var första ledet i ordet spadtag.

Låt oss betrakta det andra ledet: ”tag”. Dess kusiner synes till antalet oändliga: hyveltag, paddeltag, simtag, handtag, livtag – ingen av benämningarna synes satt på undantag. Det utgör i så fall undantag och vore dessutom ett misstag.
Men idag gäller det spadtag, ett första spadtag. Det tar Behrn Fastigheter nu. Det är samma sak som att säga vi tar nya tag, nya tag inför etableringen av Behrn Center. Första spadtaget ser vi som en sorts plantering. Vi gräver en grop som det sedan ska växa upp nåt fint ur. Så tänker och arbetar vi och det ska vi fortsätta med. Att för Behrn Fastigheter tappa taget om sin spade är som att tappa taget om sin tillvaro. Det tänker vi inte finna oss i. Vi kör helt enkelt inte med spade längre.

Utvecklingen har gått raskt medan jag sagt några få ord. Jag nämnde nyss att vi ska ta ett första spadtag. Det ska vi inte alls!
Vi lever i modern tid vi ställer undan spaden och går direkt till pålningsmaskinen. Och här tänkte jag be vår käre landshövding Sören Gunnarsson – lämpligt säkerhetsutrustad – att klättra upp i pålningsmaskinen och slå ned den första pålen, den första nya bopålen i gamla kvarteret Längan, där det framställts allt från skosnören till karameller. Nu skall vi framställa boendekvalitet!
För Behrn Fastigheter innebär detta tryggt, bekvämt, elegant och centralt beläget boende.

Sören Gunnarsson – varmt välkommen att nalkas ditt ansvarsfulla värv!