Månadsarkiv juli 2007

Bättre datakommunikation på Kontorshotellen!

Behrn Fastigheter kommer att ansluta sina kontorshotell till det fiberkommunikationsnät som kallas Stadsnätet.
För er som hyresgäst innebär detta en rad fördelar!

Behrn Fastigheter erbjuder er som hyresgäst en bastjänst på 2 Mbit/s. Detta helt kostnadsfritt. Bastjänsten är 2 Mbit/s symetrisk Internetanslutning med fast IP-adress. Tjänsten är avsevärt bättre än exempelvis en 2 Mbit/s ADSL förbindelse då ADSL tekniken endast är asymmetrisk.
ADSL levereras inte heller med fast IP-adress.

Leverantören IT-mästaren övervakar kommunikationsnätet samt hanterar installation och felavhjälpning. Dvs stabil Internetanslutning och någon att prata med lokalt i Örebro då det inte fungerar.

Bättre datakommunikation på Kontorshotellen!

Behrn Fastigheter kommer att ansluta sina kontorshotell till det fiberkommunikationsnät som kallas Stadsnätet.
För er som hyresgäst innebär detta en rad fördelar!

Behrn Fastigheter erbjuder er som hyresgäst en bastjänst på 2 Mbit/s. Detta helt kostnadsfritt. Bastjänsten är 2 Mbit/s symetrisk Internetanslutning med fast IP-adress. Tjänsten är avsevärt bättre än exempelvis en 2 Mbit/s ADSL förbindelse då ADSL tekniken endast är asymmetrisk.
ADSL levereras inte heller med fast IP-adress.

Leverantören IT-mästaren övervakar kommunikationsnätet samt hanterar installation och felavhjälpning. Dvs stabil Internetanslutning och någon att prata med lokalt i Örebro då det inte fungerar.